Dr. Öğr. Üyesi BERNA ERDAL NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi BERNA ERDAL

T: (0282) 250 5586

M berdal@nku.edu.tr

W berdal.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Tıp Fakültesi
Bölüm:Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:MİKROBİYOLOJİ (DR)
Öğrenim Yılları: 2007-2013
Tez: Antimikrobiyallerin subinhibitör konsantrasyonlarının Pseudomonas aeruginosa virülansı üzerine etkilerinin moleküler düzeyde incelenmesi (2013)
Yüksek Lisans
Üniversite: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2005-2007
Tez: Kandidozlu fare modelinde IFN-y, TNF-alfa,,IL-1beta, IL-6, IL-2, IL-4, IL-10 salınımının ELISA ile gösterilmesi (2007)
Lisans
Üniversite: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BİYOLOJİ BÖLÜMÜ / BİYOLOJİ PR.
Öğrenim Yılları: 1999-2004
Tez:
Akademik Görevler
Dr. Öğr. Üyesi TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ / TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
2015-
İdari Görevler
Yönetim Kurulu Üyeliği TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU
2019-
MYO/Yüksekokul Müdürü TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
2019-
Başhekim Yrd. TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
2019-
Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı Kalite Birim Sorumlu Yardımcısı NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
2017-
Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2017-
İş Güvenliği Uzmanı NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜK
2016-2018
Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurul Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2016-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sağlık Bilimleri Temel Alanı /
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ERDAL B., YALINAY A. M., ELMAS Ç., YAZICI G. N., Investigation of Pseudomonas aeruginosa Biofilm Formation and Quorum Sensing Genes in Piperacillin/Tazobactam and Ciprofloxacin Sub-minimal Inhibitory Concentrations, MIKROBIYOLOJI BULTENI, vol. 54, pp. 547-558, 2020.
Özgün Makale SCI-Expanded
2. ERDAL B., ALBAYRAK H., AYDIN KURÇ M., VAROL G., YANIK M. E., ERFAN G., GÜLEN D., The role of serum Pro- and Anti-inflammatory cytokines as potential diagnostic markers for psoriasis, Annals of Medical Research, vol. 27, pp. 3107, 2020.
Özgün Makale TR DİZİN Erişim Linki
3. YILMAZ B., ERDAL B., Anti-cancer activities of curcumin and propolis extracts on MCF-7 breast cancer cell line model, Medicine Science International Medical Journal, vol. 9, pp. 877, 2020.
Özgün Makale DOAJ Erişim Linki
4. FİDAN I., KALKANCI A., YEŞİLYURT E., ERDAL YILDIRIM B., In vitro effects of Candida albicans and Aspergillus fumigatus on dendritic cells and the role of beta glucan in this effect, Advances in Clinical and Experimental Medicine, vol. 23, pp. 17-24, 2014.
Özgün Makale SCI-Expanded
5. DOĞURMAN AL F., FİDAN I., ÇELEBİ B., YEŞİLYURT E., ERDAL YILDIRIM B., BABUR C., KUŞTİMUR S., Cytokine profile in murine toxoplasmosis, Asian Pacific Journal of Tropical Medicine, vol. 4, pp. 16-19, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
6. FİDAN I., KALKANCI A., YEŞİLYURT E., ERDAL YILDIRIM B., KUŞTİMUR S., İMİR T., The effect of microorganisms on cytokine secretion from bone marrow dendritic cells, Turkish Journal Of Medical Sciences, vol. 40, pp. 557-563, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded
7. HIZEL K., YENİCESU İ., ERDAL YILDIRIM B., YEŞİLYURT E., FİDAN I., KALKANCI A., DİLSİZ G., Investigation of West Nile virus seroprevalence in healthy blood donors, Mikrobiyoloji Bülteni, vol. 44, pp. 425-430, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded
8. FİDAN I., YEŞİLYURT E., KALKANCI A., ERDAL YILDIRIM B., ÇETİN GÜRELİK F., İMİR T., Influence of interferon gamma on Salmonella typhi induced macrophage apoptosis, International Medical Journal Malaysia, vol. 9, pp. 19-24, 2010.
Özgün Makale SCOPUS, MyAIS (Malaysia Abstracting and Indexing System), Open-J Gate, Directory of Open Access Journal (DOAJ), EBSCO Publishing, Index Copernicus
9. FİDAN I., KALKANCI A., YEŞİLYURT E., YALÇIN B., ERDAL YILDIRIM B., KUŞTİMUR S., İMİR T., Effects of Saccharomyces boulardii on cytokine secretion from intraepithelial lymphocytes infected by Escherichia coli and Candida albicans, Mycoses, vol. 52, pp. 29-34, 2009.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
10. FİDAN I., YEŞİLYURT E., ÇETİN GÜRELİK F., ERDAL YILDIRIM B., İMİR T., Effects of recombinant interferon gamma on cytokine secretion from monocyte derived macrophages infected with Salmonella typhi, Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases, vol. 31, pp. 467-475, 2008.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
11. FİDAN I., ÖZKAN S., GÜRBÜZ İ., YEŞİLYURT E., ERDAL YILDIRIM B., YOLBAKAN S., İMİR T., The efficiency of Viscum album ssp album and Hypericum perforatum on human immune cells invitro, Immunopharmacology and Immunotoxicology, vol. 30, pp. 519-528, 2008.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
12. FİDAN I., YEŞİLYURT E., ERDAL YILDIRIM B., YOLBAKAN S., İMİR T., Expression Of Cell Surface Markers On Methicillin Resistant Staphylococcus aureus Stimulated Lymphocytes, Indian Journal of Medical Research, vol. 128, pp. 71-78, 2008.
Özgün Makale SCI-Expanded
13. FİDAN I., KALKANCI A., BOLAT S., YEŞİLYURT E., ERDAL YILDIRIM B., YOLBAKAN S., KUŞTİMUR S., İMİR T., Expression of the surface antigens of lymphocytes and the levels of cytokines in mice infected with Aspergillus fumigatus, The Journal of Infection in Developing Countries, vol. 2, pp. 34-39, 2008.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
14. FİDAN I., DİZBAY M., ERDAL YILDIRIM B., YEŞİLYURT ŞÖLEN E., YENİCESU İ., ÇETİN GÜRELİK F., Bakteriyel sepsisin nötrofil fonksiyonlarına etkisi, ANKEM Dergisi, vol. 21, pp. 76-80, 2007.
Özgün Makale TÜRKİYE ATIF DİZİNİ, ULAKBİM, TÜBİTAK
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÜNAL Z. Ö., ERDAL B., Propolis ve Kurkumin Ekstraktlarının Trichophyton Türleri Üzerine Antifungal Etkilerinin Araştırılması, Namık Kemal Tıp Dergisi, 2020.
Özgün Makale TR DİZİN Erişim Linki
2. İLHAN ALP S., DEVECİ M., ERDAL B., AKALIN R. B., TERZİ D., CORONAVİRÜS HASTALIĞI 2019 (COVİD 19) DÖNEMİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE UYKU KALİTESİ VE İNSOMNİ ŞİDDETİ, Namık Kemal Tıp Dergisi, cilt 8, ss. 288-295, 2020.
Özgün Makale TR DİZİN Erişim Linki
3. ERDAL B., YILMAZ B., Düzenleyici B Hücreleri ve Kanserdeki Rolü, Sakarya Medical Journal, 2020.
Derleme Makale TR DİZİN Erişim Linki
4. BİLGİN N., HACIOĞLU M., BOZKURT GÜZEL Ç., ERDAL B., KAR S., In-vitro anticandidial efficacy of tick egg wax from Hyalomma marginatum, Rhipicephalus bursa and Dermacentor marginatus, Clinical and Experimental Health Sciences, 2020.
Özgün Makale ESCI Erişim Linki
5. TERZİ D., AKALIN R. B., ERDAL B., COVID-19 SALGINININ SAĞLIK ALANINDAKİ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİNE ETKİSİ: TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ, Namık Kemal Tıp Dergisi, cilt 8, ss. 279-287, 2020.
Özgün Makale TR DİZİN Erişim Linki
6. FİDAN I., YEŞİLYURT E., YOLBAKAN S., ERDAL YILDIRIM B., Üriner sistem epitel hücrelerinin bakterisidal aktivitesi sitokin ve kemokin yanıtı, Türk Mikrobiyol Cem Dergisi, cilt 36, ss. 179-183, 2006.
Özgün Makale Türkiye Atıflar Dizini
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ERDAL B., Kanserin Moleküler Biyolojisi ve İmmünolojisi, Bölüm: 17.Bölüm/Tümör İmmünolojisi, Yayın Yeri: Akademisyen Yayınevi, Editör: Esra Bozgeyik, 2020.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ÜNAL Z. Ö., ERDAL B., Investigation of Antifungal Activity Propolis and Curcumin Extracts Synergistic Effect on Trichophyton Species, 3rd Union of Thrace Universities International HealthSciences Congress (24.10.2019-26.10.2019).
Tam metin bildiri
2. ERDAL B., ADİLOĞLU S., The effect of fertilization on the antibacterial properties of plants, 5th International Eurasian Congress on Natural Nutrition,Healthy Life Sport, (02.10.2019-06.10.2019).
Tam metin bildiri
3. Kolukırık M., KILIÇ S., Bayrakdar F., Nar Ötgün S., Özgümüş Girgin G., Ketre Kolukırık C. Z., İSTANBULLU TOSUN A., ZEYBEK Ş. Ü., AYGÜN G., Özyavuz M. K., ERGEN H. A., ŞAFAK B., Günel D., ERDAL B., GÜNAYDIN B., YILMAZ M., Evaluation of four novel multiplex real-time PCR panels for syndromic testing., 7th International Congress of Molecular Medicine (05.09.2019-07.09.2019).
Tam metin bildiri
4. Bilgin N., HACIOĞLU M., BOZKURT GÜZEL Ç., ERDAL B., KAR S., Determination of Antifungal Activity of Tick Egg Wax, 2nd International Eurasia Mycology Congress (04.09.2019-06.09.2019).
Özet bildiri
5. YILMAZ B., ERDAL B., Investigation of Antitumoral Activities on the MCF-7 Cells of Propolis and Curcumin Extracts, 2ND INTERNATIONAL EURASIAN CONFERENCE ON BIOLOGICAL AND CHEMICAL SCIENCES (28.06.2019-29.06.2019).
Özet bildiri
6. ERDAL B., Flow Cytometry, 2nd International Health Science Congress (15.11.2018-17.11.2018).
Tam metin bildiri
7. ERDAL YILDIRIM B., Kurkumin Ekstraktının Antimikrobiyal Aktivitesinin Araştırılması, 1st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS (02.05.2018-05.05.2018).
Özet bildiri
8. ERDAL YILDIRIM B., ÇINARLI A., ARICI E., EREN TOPKAYA A., Examination of the desired anti-HIV test results for screening and diagnosis in a university hospital, 28th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (21.04.2018-24.04.2018).
Özet bildiri
9. ERDAL YILDIRIM B., ALBAYRAK H., AYDIN KURÇ M., VAROL SARAÇOĞLU G., YANIK M. E., ERFAN G., GÜLEN D., Can Th17 Cytokines Be Used As an Identification in The Diagnosis of Psoriasis?, 10th Balkan Congress of Microbiology (16.11.2017-18.11.2017).
Özet bildiri
10. ERDAL YILDIRIM B., ALBAYRAK H., AYDIN KURÇ M., VAROL SARAÇOĞLU G., YANIK M. E., ERFAN G., GÜLEN D., Are theTh17 cytokine levels in patients with psoriasis compared to healthy individuals change? P022, 6. International Trakya Family Medicine Congress (15.03.2017-19.03.2017).
Özet bildiri
11. ERDAL YILDIRIM B., İMİR T., Analysis of proinflammatory and anti-inflammatory cytokine release in a Candida albicans- infected Mouse model, 26th ECCMID, Amsterdam, Netherlands, s174, 2016. (22.04.2016-25.04.2016).
Özet bildiri
12. HIZEL K., YENİCESU İ., ERDAL YILDIRIM B., YEŞİLYURT ŞÖLEN E., FİDAN I., KALKANCI A., West Nile Virus Seroprevalence in Blood Donors in Ankara, 49th interscience conference on antimicrobial agents and chemotherapy (12.09.2009-15.09.2009).
Özet bildiri
13. FİDAN I., YEŞİLYURT E., ÇETİN GÜRELİK F., ERDAL YILDIRIM B., İMİR T., Effects of recombinant Interferon gamma on cytokine secretion from monocyte derived macrophages infected with Salmonella typhi, XII. International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology (05.08.2008-09.08.2008).
Özet bildiri
14. FİDAN I., KALKANCI A., YEŞİLYURT ŞÖLEN E., YALÇIN B., ERDAL YILDIRIM B., KUŞTİMUR S., İMİR T., Effects of Saccharomyces boulardii on cytokine secretion from intraepithelial lymphocytes infected by Escherichia coli and Candida albicans, XII. International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology (05.08.2008-09.08.2008).
Özet bildiri
15. FİDAN I., YEŞİLYURT ŞÖLEN E., ERDAL YILDIRIM B., YOLBAKAN S., İMİR T., Expression Of Cell Surface Markers On Methicillin Resistant Staphylococcus aureus Stimulated Lymphocytes, XII.International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology (05.08.2008-09.08.2008).
Özet bildiri
16. YEŞİLYURT ŞÖLEN E., FİDAN I., KALKANCI A., ERDAL YILDIRIM B., DİZBAY M., KUŞTİMUR S., İMİR T., Expression of Tumor Necrosis Factor-Alpha, Interleukin-10, and Interferon-Gamma in The Renal Tıssues of Rat with Candidemia, XII. International Congress of Mycology (05.08.2008-09.08.2008).
Özet bildiri
17. FİDAN I., YEŞİLYURT E., KALKANCI A., ERDAL YILDIRIM B., ÇETİN GÜRELİK F., Interferon gamma Influences Salmonella typhi Induced Macrophage Apoptosis, XII. International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology (05.08.2008-09.08.2008).
Özet bildiri
18. FİDAN I., KALKANCI A., YEŞİLYURT ŞÖLEN E., ERDAL YILDIRIM B., KUŞTİMUR S., İMİR T., The Effect of Microorganısms on Cytokine Secretion From Bone Marrow Dendritic Cells, XII. International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology (05.08.2008-09.08.2008).
Özet bildiri
19. BAĞRIAÇIK E. Ü., FİDAN I., YEŞİLYURT E., ERDAL YILDIRIM B., İMİR T., IL 2 supresses IL 10 secretion from PBMCs which are stimulated by gram negative pathogenic bacteria, 16th European Congress of Immunology (06.09.2006-09.09.2006).
Özet bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. BATAR B., SERDAL E., ERDAL B., OĞUL H., Wwox kaybı üçlü negatif meme kanserinde miR-182 ve miR-214 yoluyla cisplatin direncini arttırır, 14. ULUSAL TIBBİ GENETİK KONGRESİ (20.11.2020-22.11.2020).
Özet bildiri
2. GÜNAYDIN B., ŞAFAK B., GÜLEN D., ERDAL B., KİRAZ N., Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’na Gönderilen BOS Örneklerinin Moleküler ve Konvansiyonel Yöntemlerle Değerlendirmesi, 5. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi (28.10.2019-01.11.2019).
Özet bildiri
3. ERDAL YILDIRIM B., BALICA Y., EREN TOPKAYA A., İmmünsüprese Hastalarda Prokalsitonin Düzeyleri ile Kan Kültürü Sonuçları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi, 4. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi (08.11.2017-12.11.2017).
Özet bildiri
4. ERDAL YILDIRIM B., TOMBAK Ö., GÜLEN D., Kronik Hepatit B Tanısında Kullanılan Serolojik Testlerin HBV DNA ile Uyumu, 4. Ulusal Klinik Mİkrobiyoloji Kongresi (08.11.2017-12.11.2017).
Özet bildiri
5. ERDAL YILDIRIM B., AYDIN KURÇ M., TOMBAK Ö., AKYÜZ A., BALICA Y., EREN TOPKAYA A., Candida Türleri Üzerine Propolis Ethanolik Ekstraktının Antifungal Aktivitesinin Araştırılması, 1. Ulusal İnsan Mikrobiyotası ve Sağlığımıza Etkileri Kongresi (08.12.2016-10.12.2016).
Özet bildiri
6. ERDAL YILDIRIM B., AYDIN KURÇ M., GÜLEN D., EREN TOPKAYA A., Tekirdağ ilindeki gebelerde Toxoplasma gondii, Rubella ve Cytomegalovirus seroprevalansının araştırılması, XXXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi (16.11.2016-20.11.2016).
Özet bildiri
7. ERDAL YILDIRIM B., YALINAY A. M., ELMAS Ç., YAZICI SARAÇOĞLU G. N., Siprofloksasinin subminimal inhibitör konsantrasyonlarının Pseudomonas aeruginosa suşlarının biyofilm yapımı üzerine etkilerinin araştırılması, 21. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (28.05.2013-31.05.2013).
Özet bildiri
8. ERDAL YILDIRIM B., YALINAY A. M., ELMAS Ç., Piperasilin/tazobaktamın subminimal inhibitor konsantrasyonlarının Pseudomonas aeruginosa suşlarının biyofilm yapımı üzerine etkilerinin araştırılması, 7.Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi (05.06.2012-08.06.2012).
Özet bildiri
9. ERDAL YILDIRIM B., YALINAY M., Pseudomonas aeruginosa suşlarında biyofilm oluşumu ile ilişkili Quorum Sensing genlerinin moleküler yöntemlerle araştırılması, 7.Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi (05.06.2012-08.06.2012).
Özet bildiri
10. FİDAN I., KALKANCI A., YEŞİLYURT ŞÖLEN E., ERDAL YILDIRIM B., Aspergillus fumigatus ve Candida albicans’ın dendritik hücreler üzerine etkisi ve bu etkide beta glukanın rolü, XXXIV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi (07.11.2010-11.11.2010).
Özet bildiri
11. FİDAN I., YEŞİLYURT ŞÖLEN E., ERDAL YILDIRIM B., ÇETİN GÜRELİK F., YOLBAKAN S., İMİR T., On yaş ve üzeri kişilerde kabakulak, kızamık, varisella seroprevalansı, 14. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (25.04.2009-29.04.2009).
Özet bildiri
12. HIZEL K., YENİCESU İ., ERDAL YILDIRIM B., YEŞİLYURT ŞÖLEN E., FİDAN I., KALKANCI A., Batı Nil virusu Türkiye için sorun mudur?, XXXIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi (21.10.2008-25.10.2008).
Özet bildiri
13. DOĞURMAN AL F., FİDAN I., ÇELEBİ B., BABUR C., YEŞİLYURT ŞÖLEN E., ERDAL YILDIRIM B., KUŞTİMUR S., Toksoplazmoz patogenezinde sitokinlerin rolü, I.Ulusal Zoonoz Kongresi (03.12.2007-06.12.2007).
Özet bildiri
14. FİDAN I., KALKANCI A., YEŞİLYURT ŞÖLEN E., YALÇIN B., ERDAL YILDIRIM B., SEMRA K., İMİR T., Escherichia coli ve Candida albicans ile infekte intraepitel lenfositlerden salınan sitokinler üzerine Saccharomyces boulardii’nin etkisi, V. Ulusal Sindirim Yolu ile Bulaşan İnfeksiyonlar Simpozyumu (07.04.2007-10.04.2007).
Özet bildiri
15. FİDAN I., DİZBAY M., ERDAL YILDIRIM B., YEŞİLYURT ŞÖLEN E., ÇETİN GÜRELİK F., Bakteriyel sepsisin nötrofil fonksiyonuna etkisi, XIII. Türk Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (14.03.2007-18.03.2007).
Özet bildiri
16. FİDAN I., KALKANCI A., BOLAT S., YEŞİLYURT ŞÖLEN E., ERDAL YILDIRIM B., YOLBAKAN S., KUŞTİMUR S., İMİR T., Aspergillus fumigatus fare modelinde lenfosit yüzey antijenlerinin ekspresyonu, 3. Ulusal Mantar Hastalıkları ve Klinik Mikoloji Simpozyumu (15.06.2006-18.06.2006).
Özet bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. Ahi Evran Tıp Dergisi, Hakemlik Sayısı:2.
Ulusal Dergi TR DİZİN
2. Namık Kemal Tıp Dergisi, Hakemlik Sayısı:2.
Ulusal Dergi TR DİZİN
Ulusal Projeler
1. Kafa Travması ve Uzun Kemik Kırığında Kırık Kaynaması Üzerine Çeşitli Enflamatuar ve Metabolik Faktörlerin Etkilerinin Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.01.2020-Devam Ediyor.
2. Multipl Myelom Hücrelerinde Onkolitik Myxoma Virüsünün Etkilerinin Araştırılması, Araştırmacı, 01.11.2019-Devam Ediyor.
3. İnsan Ince Bağırsak Hücre Kültürü Modelinde (Caco-2) Glüten Sonrası Oluşan Hücresel Hasarın Onarımında Probiyotiklerin Etkilerinin Moleküler Düzeyde Araştırılması, Araştırmacı, 16.09.2019-Devam Ediyor.
4. Çeşitli Yörelerden Toplanan Bitki Ekstraktlarının Antitümoral Aktivitelerinin Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 23.10.2017-30.07.2018.
5. Bakir Ve Çinko Oksit Partikülleri İle Anti-Bakteriyel Özellikler Kazandirilmiş Pamuklu Kumaşlarin Yikama Dayanimlarinin İyileştirilmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.02.2016-01.01.2019.
6. Psöriazisde Th 17 serum sitokin IL 1 IL 4 IL 6 IL 10 IL 17A IL 17F IL 21 IL 22 IL 23 IL 25 IL 31 IL 33 IFN sCD40L TNF profilinin araştırılarak hastalık şiddeti ile ilişkisinin belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 27.01.2016-26.12.2017.
Üyelikler
TÜRK İMMÜNOLOJİ DERNEĞİ, Üye, 2015-.
TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ, Üye, 2015-.
KLİMUD, Üye, 2015-.
ANKARA MİKROBİYOLOJİ DERNEĞİ, Üye, 2010-.