Dr. Öğr. Üyesi BERNA ERDAL NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi BERNA ERDAL

T: (0282) 250 5586

M berdal@nku.edu.tr

W berdal.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Tıp Fakültesi
Bölüm:Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:MİKROBİYOLOJİ (DR)
Öğrenim Yılları: 2007-2013
Tez: Antimikrobiyallerin subinhibitör konsantrasyonlarının Pseudomonas aeruginosa virülansı üzerine etkilerinin moleküler düzeyde incelenmesi (2013)
Yüksek Lisans
Üniversite: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2005-2007
Tez: Kandidozlu fare modelinde IFN-y, TNF-alfa,,IL-1beta, IL-6, IL-2, IL-4, IL-10 salınımının ELISA ile gösterilmesi (2007)
Lisans
Üniversite: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BİYOLOJİ BÖLÜMÜ / BİYOLOJİ PR.
Öğrenim Yılları: 1999-2004
Tez:
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ / TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
2015-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. FİDAN I., KALKANCI A., YEŞİLYURT E., ERDAL YILDIRIM B., In vitro effects of Candida albicans and Aspergillus fumigatus on dendritic cells and the role of beta glucan in this effect, Advances in Clinical and Experimental Medicine, vol. 23, pp. 17-24, 2014.
Özgün Makale SCI-Expanded
2. DOĞURMAN AL F., FİDAN I., ÇELEBİ B., YEŞİLYURT E., ERDAL YILDIRIM B., BABUR C., KUŞTİMUR S., Cytokine profile in murine toxoplasmosis, Asian Pacific Journal of Tropical Medicine, vol. 4, pp. 16-19, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
3. FİDAN I., KALKANCI A., YEŞİLYURT E., ERDAL YILDIRIM B., KUŞTİMUR S., İMİR T., The effect of microorganisms on cytokine secretion from bone marrow dendritic cells, Turkish Journal Of Medical Sciences, vol. 40, pp. 557-563, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded
4. HIZEL K., YENİCESU İ., ERDAL YILDIRIM B., YEŞİLYURT E., FİDAN I., KALKANCI A., DİLSİZ G., Investigation of West Nile virus seroprevalence in healthy blood donors, Mikrobiyoloji Bülteni, vol. 44, pp. 425-430, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded
5. FİDAN I., YEŞİLYURT E., KALKANCI A., ERDAL YILDIRIM B., ÇETİN GÜRELİK F., İMİR T., Influence of interferon gamma on Salmonella typhi induced macrophage apoptosis, International Medical Journal Malaysia, vol. 9, pp. 19-24, 2010.
Özgün Makale SCOPUS, MyAIS (Malaysia Abstracting and Indexing System), Open-J Gate, Directory of Open Access Journal (DOAJ), EBSCO Publishing, Index Copernicus
6. FİDAN I., KALKANCI A., YEŞİLYURT E., YALÇIN B., ERDAL YILDIRIM B., KUŞTİMUR S., İMİR T., Effects of Saccharomyces boulardii on cytokine secretion from intraepithelial lymphocytes infected by Escherichia coli and Candida albicans, Mycoses, vol. 52, pp. 29-34, 2009.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
7. FİDAN I., YEŞİLYURT E., ÇETİN GÜRELİK F., ERDAL YILDIRIM B., İMİR T., Effects of recombinant interferon gamma on cytokine secretion from monocyte derived macrophages infected with Salmonella typhi, Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases, vol. 31, pp. 467-475, 2008.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
8. FİDAN I., ÖZKAN S., GÜRBÜZ İ., YEŞİLYURT E., ERDAL YILDIRIM B., YOLBAKAN S., İMİR T., The efficiency of Viscum album ssp album and Hypericum perforatum on human immune cells invitro, Immunopharmacology and Immunotoxicology, vol. 30, pp. 519-528, 2008.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
9. FİDAN I., YEŞİLYURT E., ERDAL YILDIRIM B., YOLBAKAN S., İMİR T., Expression Of Cell Surface Markers On Methicillin Resistant Staphylococcus aureus Stimulated Lymphocytes, Indian Journal of Medical Research, vol. 128, pp. 71-78, 2008.
Özgün Makale SCI-Expanded
10. FİDAN I., KALKANCI A., BOLAT S., YEŞİLYURT E., ERDAL YILDIRIM B., YOLBAKAN S., KUŞTİMUR S., İMİR T., Expression of the surface antigens of lymphocytes and the levels of cytokines in mice infected with Aspergillus fumigatus, The Journal of Infection in Developing Countries, vol. 2, pp. 34-39, 2008.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
11. FİDAN I., DİZBAY M., ERDAL YILDIRIM B., YEŞİLYURT ŞÖLEN E., YENİCESU İ., ÇETİN GÜRELİK F., Bakteriyel sepsisin nötrofil fonksiyonlarına etkisi, ANKEM Dergisi, vol. 21, pp. 76-80, 2007.
Özgün Makale TÜRKİYE ATIF DİZİNİ, ULAKBİM, TÜBİTAK
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. FİDAN I., YEŞİLYURT E., YOLBAKAN S., ERDAL YILDIRIM B., Üriner sistem epitel hücrelerinin bakterisidal aktivitesi sitokin ve kemokin yanıtı, Türk Mikrobiyol Cem Dergisi, cilt 36, ss. 179-183, 2006.
Özgün Makale Türkiye Atıflar Dizini
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ERDAL YILDIRIM B., Kurkumin Ekstraktının Antimikrobiyal Aktivitesinin Araştırılması, 1st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS (02.05.2018-05.05.2018).
Tam metin bildiri
2. ERDAL YILDIRIM B., ÇINARLI A., ARICI E., EREN TOPKAYA A., Examination of the desired anti-HIV test results for screening and diagnosis in a university hospital, 28th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (21.04.2018-24.04.2018).
Tam metin bildiri
3. ERDAL YILDIRIM B., ALBAYRAK H., AYDIN KURÇ M., VAROL SARAÇOĞLU G., YANIK M. E., ERFAN G., GÜLEN D., Can Th17 Cytokines Be Used As an Identification in The Diagnosis of Psoriasis?, 10th Balkan Congress of Microbiology (16.11.2017-18.11.2017).
Özet bildiri
4. ERDAL YILDIRIM B., ALBAYRAK H., AYDIN KURÇ M., VAROL SARAÇOĞLU G., YANIK M. E., ERFAN G., GÜLEN D., Are theTh17 cytokine levels in patients with psoriasis compared to healthy individuals change? P022, 6. International Trakya Family Medicine Congress (15.03.2017-19.03.2017).
Özet bildiri
5. ERDAL YILDIRIM B., İMİR T., Analysis of proinflammatory and anti-inflammatory cytokine release in a Candida albicans- infected Mouse model, 26th ECCMID, Amsterdam, Netherlands, s174, 2016. (22.04.2016-25.04.2016).
Özet bildiri
6. HIZEL K., YENİCESU İ., ERDAL YILDIRIM B., YEŞİLYURT ŞÖLEN E., FİDAN I., KALKANCI A., West Nile Virus Seroprevalence in Blood Donors in Ankara, 49th interscience conference on antimicrobial agents and chemotherapy (12.09.2009-15.09.2009).
Özet bildiri
7. FİDAN I., YEŞİLYURT E., ÇETİN GÜRELİK F., ERDAL YILDIRIM B., İMİR T., Effects of recombinant Interferon gamma on cytokine secretion from monocyte derived macrophages infected with Salmonella typhi, XII. International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology (05.08.2008-09.08.2008).
Özet bildiri
8. FİDAN I., KALKANCI A., YEŞİLYURT ŞÖLEN E., YALÇIN B., ERDAL YILDIRIM B., KUŞTİMUR S., İMİR T., Effects of Saccharomyces boulardii on cytokine secretion from intraepithelial lymphocytes infected by Escherichia coli and Candida albicans, XII. International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology (05.08.2008-09.08.2008).
Özet bildiri
9. FİDAN I., YEŞİLYURT ŞÖLEN E., ERDAL YILDIRIM B., YOLBAKAN S., İMİR T., Expression Of Cell Surface Markers On Methicillin Resistant Staphylococcus aureus Stimulated Lymphocytes, XII.International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology (05.08.2008-09.08.2008).
Özet bildiri
10. YEŞİLYURT ŞÖLEN E., FİDAN I., KALKANCI A., ERDAL YILDIRIM B., DİZBAY M., KUŞTİMUR S., İMİR T., Expression of Tumor Necrosis Factor-Alpha, Interleukin-10, and Interferon-Gamma in The Renal Tıssues of Rat with Candidemia, XII. International Congress of Mycology (05.08.2008-09.08.2008).
Özet bildiri
11. FİDAN I., YEŞİLYURT E., KALKANCI A., ERDAL YILDIRIM B., ÇETİN GÜRELİK F., Interferon gamma Influences Salmonella typhi Induced Macrophage Apoptosis, XII. International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology (05.08.2008-09.08.2008).
Özet bildiri
12. FİDAN I., KALKANCI A., YEŞİLYURT ŞÖLEN E., ERDAL YILDIRIM B., KUŞTİMUR S., İMİR T., The Effect of Microorganısms on Cytokine Secretion From Bone Marrow Dendritic Cells, XII. International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology (05.08.2008-09.08.2008).
Özet bildiri
13. BAĞRIAÇIK E. Ü., FİDAN I., YEŞİLYURT E., ERDAL YILDIRIM B., İMİR T., IL 2 supresses IL 10 secretion from PBMCs which are stimulated by gram negative pathogenic bacteria, 16th European Congress of Immunology (06.09.2006-09.09.2006).
Özet bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. ERDAL YILDIRIM B., BALICA Y., EREN TOPKAYA A., İmmünsüprese Hastalarda Prokalsitonin Düzeyleri ile Kan Kültürü Sonuçları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi, 4. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi (08.11.2017-12.11.2017).
Özet bildiri
2. ERDAL YILDIRIM B., TOMBAK Ö., GÜLEN D., Kronik Hepatit B Tanısında Kullanılan Serolojik Testlerin HBV DNA ile Uyumu, 4. Ulusal Klinik Mİkrobiyoloji Kongresi (08.11.2017-12.11.2017).
Özet bildiri
3. ERDAL YILDIRIM B., AYDIN KURÇ M., TOMBAK Ö., AKYÜZ A., BALICA Y., EREN TOPKAYA A., Candida Türleri Üzerine Propolis Ethanolik Ekstraktının Antifungal Aktivitesinin Araştırılması, 1. Ulusal İnsan Mikrobiyotası ve Sağlığımıza Etkileri Kongresi (08.12.2016-10.12.2016).
Özet bildiri
4. ERDAL YILDIRIM B., AYDIN KURÇ M., GÜLEN D., EREN TOPKAYA A., Tekirdağ ilindeki gebelerde Toxoplasma gondii, Rubella ve Cytomegalovirus seroprevalansının araştırılması, XXXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi (16.11.2016-20.11.2016).
Özet bildiri
5. ERDAL YILDIRIM B., YALINAY A. M., ELMAS Ç., YAZICI SARAÇOĞLU G. N., Siprofloksasinin subminimal inhibitör konsantrasyonlarının Pseudomonas aeruginosa suşlarının biyofilm yapımı üzerine etkilerinin araştırılması, 21. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (28.05.2013-31.05.2013).
Özet bildiri
6. ERDAL YILDIRIM B., YALINAY A. M., ELMAS Ç., Piperasilin/tazobaktamın subminimal inhibitor konsantrasyonlarının Pseudomonas aeruginosa suşlarının biyofilm yapımı üzerine etkilerinin araştırılması, 7.Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi (05.06.2012-08.06.2012).
Özet bildiri
7. ERDAL YILDIRIM B., YALINAY M., Pseudomonas aeruginosa suşlarında biyofilm oluşumu ile ilişkili Quorum Sensing genlerinin moleküler yöntemlerle araştırılması, 7.Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi (05.06.2012-08.06.2012).
Özet bildiri
8. FİDAN I., KALKANCI A., YEŞİLYURT ŞÖLEN E., ERDAL YILDIRIM B., Aspergillus fumigatus ve Candida albicans’ın dendritik hücreler üzerine etkisi ve bu etkide beta glukanın rolü, XXXIV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi (07.11.2010-11.11.2010).
Özet bildiri
9. FİDAN I., YEŞİLYURT ŞÖLEN E., ERDAL YILDIRIM B., ÇETİN GÜRELİK F., YOLBAKAN S., İMİR T., On yaş ve üzeri kişilerde kabakulak, kızamık, varisella seroprevalansı, 14. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (25.04.2009-29.04.2009).
Özet bildiri
10. HIZEL K., YENİCESU İ., ERDAL YILDIRIM B., YEŞİLYURT ŞÖLEN E., FİDAN I., KALKANCI A., Batı Nil virusu Türkiye için sorun mudur?, XXXIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi (21.10.2008-25.10.2008).
Özet bildiri
11. DOĞURMAN AL F., FİDAN I., ÇELEBİ B., BABUR C., YEŞİLYURT ŞÖLEN E., ERDAL YILDIRIM B., KUŞTİMUR S., Toksoplazmoz patogenezinde sitokinlerin rolü, I.Ulusal Zoonoz Kongresi (03.12.2007-06.12.2007).
Özet bildiri
12. FİDAN I., KALKANCI A., YEŞİLYURT ŞÖLEN E., YALÇIN B., ERDAL YILDIRIM B., SEMRA K., İMİR T., Escherichia coli ve Candida albicans ile infekte intraepitel lenfositlerden salınan sitokinler üzerine Saccharomyces boulardii’nin etkisi, V. Ulusal Sindirim Yolu ile Bulaşan İnfeksiyonlar Simpozyumu (07.04.2007-10.04.2007).
Özet bildiri
13. FİDAN I., DİZBAY M., ERDAL YILDIRIM B., YEŞİLYURT ŞÖLEN E., ÇETİN GÜRELİK F., Bakteriyel sepsisin nötrofil fonksiyonuna etkisi, XIII. Türk Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (14.03.2007-18.03.2007).
Özet bildiri
14. FİDAN I., KALKANCI A., BOLAT S., YEŞİLYURT ŞÖLEN E., ERDAL YILDIRIM B., YOLBAKAN S., KUŞTİMUR S., İMİR T., Aspergillus fumigatus fare modelinde lenfosit yüzey antijenlerinin ekspresyonu, 3. Ulusal Mantar Hastalıkları ve Klinik Mikoloji Simpozyumu (15.06.2006-18.06.2006).
Özet bildiri
Ulusal Projeler
1. Çeşitli Yörelerden Toplanan Bitki Ekstraktlarının Antitümoral Aktivitelerinin Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 23.10.2017-30.07.2018.
2. Bakir Ve Çinko Oksit Partikülleri İle Anti-Bakteriyel Özellikler Kazandirilmiş Pamuklu Kumaşlarin Yikama Dayanimlarinin İyileştirilmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.02.2016-Devam Ediyor.
3. Psöriazisde Th 17 serum sitokin IL 1 IL 4 IL 6 IL 10 IL 17A IL 17F IL 21 IL 22 IL 23 IL 25 IL 31 IL 33 IFN sCD40L TNF profilinin araştırılarak hastalık şiddeti ile ilişkisinin belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 27.01.2016-26.12.2017.